Разгледайте процесите в системата в изображения

Връзка (линк)

Връзката е текст, картинка или бутон при натискането, на който се отива в друга страница или се извършва някакво действие. Активирането (следването) на връзката става с еднократно натискане на левия бутон на мишката. Линковете обикновено са обозначени с подчертаване на шрифта, отличаващ се цвят или промяна на цвета при преминаване на мишката над тях.


Пример: