Разгледайте процесите в системата в изображения

Форма

Форма представлява всеки екран, който съдържа едно или няколко от гореизброените полета. Формата обикновено има бутони, с който тя може да бъде „запазена“ или „изтрита“. За да запазите формата трябва предварително да сте попълнили всички задължителни полета (означени са със звездичка в дясно от тях). Ако не сте попълнили някое от задължителните полета или ако сте попълнили грешно някое поле, формата ще изведе съобщение за грешка, която трябва да коригирате преди да продължите.


Пример: