Разгледайте процесите в системата в изображения

Падащ списък (Select)

Падащият списък е списък със стойности, от които само една може да бъде избрана. Има две състояния – затворен (тогава изобразява само избраната стойност) и отворен или разгърнат (изобразява всички стойности, от които може да се избира). Когато е затворен може да се познае по триъгълничето изобразено в дясната му част. При натискане на триъгълничето с мишката падащият списък се отваря.

Пример: