Разгледайте процесите в системата в изображения

Текстово поле за въвеждане на дата

Текстовото поле за въвеждане на дата представлява текстово поле, непосредствено, до което има бутон с изображение на календар. Датата може да бъде въведена от клавиатурата, като трябва да се спази форматът „ден.месец.година“. Освен това датата може да бъде въведена и с помощта на календара – с натискането на бутона ще се появи календар, в който с мишката може да се избере желаната дата. Навигацията в календара става  чрез стрелките над него или чрез падащия списък с години.