Разгледайте процесите в системата в изображения

Банкови сметки на НАП

 

ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА
РБ/ КОД НА БАНКАТА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ ОБСЛУЖВАЩА БАНКА ФОНД BIC БАНКОВИ СМЕТКИ ПО IBAN
АДРЕС1 2 4 3 5

01. ТД на НАП СОФИЯ град офис БЛАГОЕВГРАД РАЙФАЙЗЕН БАНК ЕАД
RZBBBGSF
пл. "Г. Измирлиев-Македончето" № 9
Сметка за Републикански данъци Благоевград РБ RZBBBGSF BG10RZBB91558120002006

Сметки за фондовете на социалното осигуряване Благоевград ДОО RZBBBGSF BG13RZBB91558520002016


Благоевград НЗОК RZBBBGSF BG25RZBB91558620002010


Благоевград ДЗПО RZBBBGSF BG21RZBB91558820002017

Сметка за принудително събиране на публични държавни вземания Благоевград
RZBBBGSF BG86RZBB91553320002004

02.ТД на НАП БУРГАС Райфайзенбанк (България) ЕАД
RZBBBGSF
ул. Цар Петър 5Б
Сметка за Републикански данъци Бургас РБ RZBBBGSF BG24RZBB91558120019117

Сметки за фондовете на социалното осигуряване Бургас ДОО RZBBBGSF BG71RZBB91558520019111


Бургас НЗОК RZBBBGSF BG07RZBB91558620019115


Бургас ДЗПО RZBBBGSF BG79RZBB91558820019112

Сметка за принудително събиране на публични държавни вземания Бургас
RZBBBGSF BG20RZBB91553320019100

02.ТД на НАП БУРГАС СДО Райфайзенбанк (България) ЕАД
RZBBBGSF


Сметка за Републикански данъци Бургас СДО РБ RZBBBGSF BG39RZBB91558120019138

Сметки за фондовете на социалното осигуряване Бургас СДО ДОО RZBBBGSF BG04RZBB91558520019153


Бургас СДО НЗОК RZBBBGSF BG22RZBB91558620019136


Бургас СДО ДЗПО RZBBBGSF BG94RZBB91558820019133

Сметка за принудително събиране на публични държавни вземания Бургас СДО
RZBBBGSF BG62RZBB91553320019120

03.ТД на НАП ВАРНА ТБ "Инвест банк" АД клон Варна
IORTBGSF
ул."Русе" № 15
Сметка за Републикански данъци Варна РБ IORTBGSF BG27IORT73778100330000

Сметки за фондовете на социалното осигуряване Варна ДОО IORTBGSF BG08IORT73778500350000


Варна НЗОК IORTBGSF BG03IORT73778600360000


Варна ДЗПО IORTBGSF BG90IORT73778800380000

Сметка за принудително събиране на публични държавни вземания Варна
IORTBGSF BG66IORT73773300310003

03.ТД на НАП ВАРНА СДО ТБ "Инвест банк" АД клон Варна
IORTBGSF


Сметка за Републикански данъци Варна СДО РБ IORTBGSF BG12IORT73778100630000

Сметки за фондовете на социалното осигуряване Варна СДО ДОО IORTBGSF BG90IORT73778500650000


Варна СДО НЗОК IORTBGSF BG85IORT73778600660000


Варна СДО ДЗПО IORTBGSF BG75IORT73778800680000

Сметка за принудително събиране на публични държавни вземания Варна СДО
IORTBGSF BG51IORT73773300610003

04.ТД на НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО ТБ "Инвест банк" АД клон Велико Търново
IORTBGSF
пл.Център № 2
Сметка за Републикански данъци Велико Търново РБ IORTBGSF BG10IORT80438110000000

Сметки за фондовете на социалното осигуряване 'Велико Търново ДОО IORTBGSF BG18IORT80438525000000


'Велико Търново НЗОК IORTBGSF BG12IORT80438626000000


'Велико Търново ДЗПО IORTBGSF BG97IORT80438828000000

Сметка за принудително събиране на публични държавни вземания 'Велико Търново
IORTBGSF BG31IORT80433310020000

04.ТД на НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО СДО ТБ "Инвест банк" АД клон Велико Търново
IORTBGSF

Сметка за Републикански данъци Велико Търново СДО РБ IORTBGSF BG58IORT80438110010000

Сметки за фондовете на социалното осигуряване Велико Търново СДО ДОО IORTBGSF BG66IORT80438525010000


Велико Търново СДО НЗОК IORTBGSF BG60IORT80438626010000


Велико Търново СДО ДЗПО IORTBGSF BG48IORT80438828010000

Сметка за принудително събиране на публични държавни вземания Велико Търново СДО
IORTBGSF BG79IORT80433310030000

05.ТД на НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО офис ВИДИН Райфайзенбанк-клон Видин
RZBBBGSF
пл. "Бдинци" № 2
Сметка за Републикански данъци Видин РБ RZBBBGSF BG98RZBB91558120020210
Сметки за фондовете на социалното осигуряване Видин ДОО RZBBBGSF BG42RZBB91558520020215


Видин НЗОК RZBBBGSF BG75RZBB91558620020219


Видин ДЗПО RZBBBGSF BG50RZBB91558820020216

Сметка за принудително събиране на публични държавни вземания Видин
RZBBBGSF BG18RZBB91553320020203

06.ТД на НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО офис ВРАЦА Райфайзенбанк ( България) ЕАД
RZBBBGSF
ул."Васил Кънчов" 86
Сметка за Републикански данъци Враца РБ RZBBBGSF BG53 RZBB 9155 8120 0084 10

Сметки за фондовете на социалното осигуряване Враца ДОО RZBBBGSF BG94 RZBB 9155 8520 0084 15


Враца НЗОК RZBBBGSF BG30 RZBB 9155 8620 0084 19


Враца ДЗПО RZBBBGSF BG05 RZBB 9155 8820 0084 16


Сметка за принудително събиране на публични държавни вземания Враца
RZBBBGSF BG70RZBB91553320008403

07.ТД на НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО офис ГАБРОВО СИБАНК АД
BUIBBGSF
ул."Априловска" № 7
Сметка за Републикански данъци Габрово РБ BUIBBGSF BG10 BUIB 9888 8193 6830 00

Сметки за фондовете на социалното осигуряване Габрово ДОО BUIBBGSF BG09 BUIB 9888 8593 6825 00


Габрово НЗОК BUIBBGSF BG69 BUIB 9888 8693 6826 00


Габрово ДЗПО BUIBBGSF BG92 BUIB 9888 8893 6828 00

Сметка за принудително събиране на публични държавни вземания Габрово
BUIBBGSF BG27BUIB98883322798400

08.ТД на НАП ВАРНА офис ДОБРИЧ СИБАНК АД
BUIBBGSF
ул.Независимост №7
Сметка за Републикански данъци Добрич РБ BUIBBGSF BG65 BUIB 7877 8114 8888 00

Сметки за фондовете на социалното осигуряване Добрич ДОО BUIBBGSF BG30 BUIB 7877 8515 1900 00


Добрич НЗОК BUIBBGSF BG90 BUIB 7877 8615 1901 00


Добрич ДЗПО BUIBBGSF BG16 BUIB 7877 8815 1903 00


Сметка за принудително събиране на публични държавни вземания Добрич
BUIBBGSF BG14BUIB78773322799300

09.ТД на НАП ПЛОВДИВ офис КЪРДЖАЛИ Стопанска инвестеционна банка АД
BUIBBGSF
ул. "Деспот Слав " №1 клон КърджалиСметка за Републикански данъци Кърджали РБ BUIBBGSF BG10 BUIB 7897 8106 6700 00

Сметки за фондовете на социалното осигуряване 'Кърджали ДОО BUIBBGSF BG81 BUIB 7897 8506 8397 00


'Кърджали НЗОК BUIBBGSF BG44 BUIB 7897 8606 8398 00


'Кърджали ДЗПО BUIBBGSF BG67 BUIB 7897 8806 8400 00

Сметка за принудително събиране на публични държавни вземания 'Кърджали
BUIBBGSF BG52BUIB78973322798800

10.ТД на НАП СОФИЯ офис КЮСТЕНДИЛ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД-С-Я
IABGBGSF
ул."Демокрация "№55
Сметка за Републикански данъци Кюстендил РБ IABGBGSF BG62IABG74908100357800

Сметки за фондовете на социалното осигуряване 'Кюстендил ДОО IABGBGSF BG60IABG74908500357900


'Кюстендил НЗОК IABGBGSF BG23IABG74908600358000


'Кюстендил ДЗПО IABGBGSF BG46IABG74908800358200

Сметка за принудително събиране на публични държавни вземания 'Кюстендил
IABGBGSF BG84 IABG 7490 3300 3578 00

11.ТД на НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО офис ЛОВЕЧ "Инвестбанк" АД - клон Ловеч
IORTBGSF

Сметка за Републикански данъци Ловеч РБ IORTBGSF BG56IORT80468100083200

Сметки за фондовете на социалното осигуряване Ловеч ДОО IORTBGSF BG69IORT80468500084000


Ловеч НЗОК IORTBGSF BG32IORT80468600084100


Ловеч ДЗПО IORTBGSF BG55IORT80468800084300

Сметка за принудително събиране на публични държавни вземания Ловеч
IORTBGSF BG63IORT80463310083200

12.ТД на НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО офис МОНТАНА ТБ СИБАНК АД КЛОН ВРАЦА
BUIBBGSF
ул."Л.Каравелов" № 11
Сметка за Републикански данъци Монтана РБ BUIBBGSF BG28BUIB78908113777500

Сметки за фондовете на социалното осигуряване Монтана ДОО BUIBBGSF BG81BUIB78908593779300


Монтана НЗОК BUIBBGSF BG77BUIB78908693779000


Монтана ДЗПО BUIBBGSF BG35BUIB78908893779400

Сметка за принудително събиране на публични държавни вземания Монтана
BUIBBGSF BG12BUIB78903322801900

13.ТД на НАП ПЛОВДИВ офис ПАЗАРДЖИК "Райфайзенбанк-България" ЕАД
RZBBBGSF
ул."Асен Златаров" № 7 гр. ПазарджикСметка за Републикански данъци Пазарджик РБ RZBBBGSF BG57 RZBB 9155 8120 0224 03

Сметки за фондовете на социалното осигуряване Пазарджик ДОО RZBBBGSF BG98 RZBB 9155 8520 0224 08


Пазарджик НЗОК RZBBBGSF BG40 RZBB 9155 8620 0224 01


Пазарджик ДЗПО RZBBBGSF BG09 RZBB 9155 8820 0224 09

Сметка за принудително събиране на публични държавни вземания Пазарджик
RZBBBGSF BG36RZBB91553320022401

14.ТД на НАП СОФИЯ офис ПЕРНИК ТБ СИБАНК КЛОН БЛАГОЕВГРАД-ОФИС ПЕРНИК
BUIBBGSF
ул."Св.Ив.Рилски" № 1
Сметка за Републикански данъци Перник РБ BUIBBGSF BG32 BUIB 7837 8113 7000 00

Сметки за фондовете на социалното осигуряване Перник ДОО BUIBBGSF BG07 BUIB 7837 8513 5005 00


Перник НЗОК BUIBBGSF BG67 BUIB 7837 8613 5006 00


Перник ДЗПО BUIBBGSF BG90 BUIB 7837 8813 5008 00

Сметка за принудително събиране на публични държавни вземания Перник
BUIBBGSF BG 48BUIB78373322802200

15.ТД на НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО офис ПЛЕВЕН ТБ"ИНВЕСТБАНК" АД клон Плевен
IORTBGSF
ул."Дойран" № 43
Сметка за Републикански данъци Плевен РБ IORTBGSF BG20IORT73808135550000

Сметки за фондовете на социалното осигуряване Плевен ДОО IORTBGSF BG38IORT73808535557500


Плевен НЗОК IORTBGSF BG98IORT73808635557600


Плевен ДЗПО IORTBGSF BG24IORT73808835557800

Сметка за принудително събиране на публични държавни вземания Плевен
IORTBGSF BG58IORT73803335550100

16. ТД на НАП ПЛОВДИВ „Инвестбанк” АД Пловдив
IORTBGSF
ул.Скопие № 106
Сметка за Републикански данъци Пловдив РБ IORTBGSF BG44IORT73758150000000

Сметки за фондовете на социалното осигуряване Пловдив ДОО IORTBGSF BG39IORT73758550001900


Пловдив НЗОК IORTBGSF BG02IORT73758650002000


Пловдив ДЗПО IORTBGSF BG25IORT73758850002200

Сметка за принудително събиране на публични държавни вземания Пловдив
IORTBGSF BG94IORT73753350002503

16. ТД на НАП ПЛОВДИВ СДО „Инвестбанк” АД Пловдив
IORTBGSF


Сметка за Републикански данъци Пловдив СДО РБ IORTBGSF BG92IORT73758150010000

Сметки за фондовете на социалното осигуряване Пловдив СДО ДОО IORTBGSF BG25IORT73758550020000


Пловдив СДО НЗОК IORTBGSF BG20IORT73758650030000


Пловдив СДО ДЗПО IORTBGSF BG59IORT73758850040000

Сметка за принудително събиране на публични държавни вземания Пловдив СДО
IORTBGSF BG31IORT73753350050003


17.ТД на НАП ВАРНА офис РАЗГРАД Райфайзенбанк-България ЕАД гр.Разград
RZBBBGSF
пл. "Независимост" №1
Сметка за Републикански данъци Разград РБ RZBBBGSF BG66RZBB91558120023502

Сметки за фондовете на социалното осигуряване Разград ДОО RZBBBGSF BG10RZBB91558520023507


Разград НЗОК RZBBBGSF BG49RZBB91558620023500


Разград ДЗПО RZBBBGSF BG18RZBB91558820023508

Сметка за принудително събиране на публични държавни вземания Разград
RZBBBGSF BG45RZBB91553320023500

18. ТД на НАП ВАРНА офис РУСЕ СИБАНК АД клон Русе
BUIBBGSF
Ул."Пирот" №24
Сметка за Републикански данъци Русе РБ BUIBBGSF BG43 BUIB 7114 8112 1001 00

Сметки за фондовете на социалното осигуряване Русе ДОО BUIBBGSF BG51 BUIB 7114 8593 5839 00


Русе НЗОК BUIBBGSF BG14 BUIB 7114 8693 5840 00


Русе ДЗПО BUIBBGSF BG37 BUIB 7114 8893 5842 00

Сметка за принудително събиране на публични държавни вземания Русе
BUIBBGSF BG52BUIB71143322797300

19. ТД на НАП ВАРНА офис СИЛИСТРА „Инвестбанк” АД Силистра
IORTBGSF
ул."Скобелев"№8
Сметка за Републикански данъци Силистра
РБ IORTBGSF BG16IORT80478100011800

Сметки за фондовете на социалното осигуряване Силистра
ДОО IORTBGSF BG29IORT80478500012600


Силистра
НЗОК IORTBGSF BG89IORT80478600012700


Силистра
ДЗПО IORTBGSF BG15IORT80478800012900

Сметка за принудително събиране на публични държавни вземания Силистра

IORTBGSF BG23IORT80473310011800

20.ТД на НАП БУРГАС офис СЛИВЕН УниКредит Булбанк АД
UNCRBGSF
ул. Ген.Столипин 19
Сметка за Републикански данъци Сливен РБ UNCRBGSF BG25 UNCR 9660 8112 0170 13

Сметки за фондовете на социалното осигуряване Сливен ДОО UNCRBGSF BG66 UNCR 9660 8512 0170 18


Сливен НЗОК UNCRBGSF BG08 UNCR 9660 8612 0170 11


Сливен ДЗПО UNCRBGSF BG74 UNCR 9660 8812 0170 19

Сметка за принудително събиране на публични държавни вземания Сливен
UNCRBGSF BG71UNCR70003319316870

21.ТД на НАП ПЛОВДИВ офис СМОЛЯН „Инвестбанк” АД Смолян
IORTBGSF
Бул. "България" № 12
Сметка за Републикански данъци Смолян РБ IORTBGSF BG71IORT80198100079500

Сметки за фондовете на социалното осигуряване Смолян ДОО IORTBGSF BG19IORT80198500080500


Смолян НЗОК IORTBGSF BG79IORT80198600080600


Смолян ДЗПО IORTBGSF BG05IORT80198800080800

Сметка за принудително събиране на публични държавни вземания Смолян
IORTBGSF BG39IORT80193300451400

22. ТД на НАП СОФИЯ ГРАД СИБАНК
BUIBBGSF
ул. "Аксаков" №21 ул. "Славянска" №2АОфис ЦЕНТЪР София РБ BUIBBGSF BG11 BUIB 9888 8193 9443 00
ул. “ 6 - ти септември “№ 10
Офис СЕРДИКА София РБ BUIBBGSF BG28 BUIB 9888 8193 9438 00
бул. “Мария Луиза“№ 88
Офис ИЗТОК София РБ BUIBBGSF BG74 BUIB 9888 8193 9453 00
ул."Шипченски проход" 69 А
Офис ПОДУЯНЕ София РБ BUIBBGSF BG58 BUIB 9888 8193 9452 00
ул."Константин Фотинов"№ 2
Офис ИЛИНДЕН София РБ BUIBBGSF BG60 BUIB 9888 8193 9440 00
кв.Захарна Фабрика, бл..51 А вх.Б
Офис НАДЕЖДА София РБ BUIBBGSF BG92 BUIB 9888 8193 9442 00
ул."Дравски бой"№ 6
Офис ОВЧА КУПЕЛ София РБ BUIBBGSF BG75 BUIB 9888 8193 9447 00
бул."Цар Борис III"№ 136 В
Офис КРАСНО СЕЛО София РБ BUIBBGSF BG42 BUIB 9888 8193 9451 00
бул."Цар Борис III" 124
Офис ВЪЗРАЖДАНЕ София РБ BUIBBGSF BG43 BUIB 9888 8193 9445 00
бул."П.Петков" № 107
Офис ОБОРИЩЕ София РБ BUIBBGSF BG91 BUIB 9888 8193 9448 00
ул."Силистра"№ 8
Офис ОБОРИЩЕ - КАТ София РБ BUIBBGSF BG26 BUIB 9888 8193 9450 00
ул."Силистра"№ 8
Офис КРАСНА ПОЛЯНА София РБ BUIBBGSF BG44 BUIB 9888 8193 9439 00
бул."Възкресение" №1А
Офис МЛАДОСТ София РБ BUIBBGSF BG27 BUIB 9888 8193 9444 00
жк "Младост 1" бл.47
Офис СТУДЕНТСКА София РБ BUIBBGSF BG76 BUIB 9888 8193 9441 00
жс "Студентски град" бл.5 ет. 3
Офис ВИТОША София РБ BUIBBGSF BG59 BUIB 9888 8193 9446 00
бул."Цар Борис III"№ 215
Офис ЛЮЛИН София РБ BUIBBGSF BG10 BUIB 9888 8193 9449 00
бул. "Захари Стоянов" № 15
Сметки за фондовете на социалното осигуряване София ДОО BUIBBGSF BG40 BUIB 9888 8592 8297 00


София НЗОК BUIBBGSF BG19 BUIB 9888 8692 8299 00


София ДЗПО BUIBBGSF BG42 BUIB 9888 8892 8301 00

Сметка за принудително събиране на публични държавни вземания София
BUIBBGSF BG28BUIB98883322943300

23.ТД на НАП СОФИЯ град СДО СИБАНК
BUIBBGSF
ул. "Гурко" №12
Сметка за Републикански данъци София СДО РБ BUIBBGSF BG12BUIB98888193943700

Сметки за фондовете на социалното осигуряване София СДО ДОО BUIBBGSF BG52BUIB98888522943700


София СДО НЗОК BUIBBGSF BG15BUIB98888622943800


София СДО ДЗПО BUIBBGSF BG22BUIB98888822943900

Сметка за принудително събиране на публични държавни вземания София СДО
BUIBBGSF ВG43BUIB98883322944000


24. ТД на НАП СОФИЯ град офис СОФИЯ област Райфайзенбанк (България) ЕАД
RZBBBGSF
бул."Витоша" №6
Сметка за Републикански данъци София област РБ RZBBBGSF BG09 RZBB 9155 8120 0252 07

Сметки за фондовете на социалното осигуряване София - област ДОО RZBBBGSF BG56 RZBB 9155 8520 0252 01


София - област НЗОК RZBBBGSF BG89 RZBB 9155 8620 0252 05


София - област ДЗПО RZBBBGSF BG64 RZBB 9155 8820 0252 02

Сметка за принудително събиране на публични държавни вземания София - област
RZBBBGSF BG85RZBB91553320025205

25.ТД на НАП ПЛОВДИВ офис СТАРА ЗАГОРА СИБАНК-АД КЛ.СТ.ЗАГОРА
BUIBBGSF
ул.Кенали №1
Сметка за Републикански данъци Стара Загора РБ BUIBBGSF BG37 BUIB 7900 8193 5803 00

Сметки за фондовете на социалното осигуряване Стара Загора ДОО BUIBBGSF BG53 BUIB 7900 8523 9139 00


Стара Загора НЗОК BUIBBGSF BG16 BUIB 7900 8623 9140 00


Стара Загора ДЗПО BUIBBGSF BG23 BUIB 7900 8823 9141 00

Сметка за принудително събиране на публични държавни вземания Стара Загора
BUIBBGSF BG20BUIB79003322803400

26. ТД на НАП ВАРНА офис ТЪРГОВИЩЕ РАЙФАЗЕНБАНК ЕАД
RZBBBGSF
пл."Свобода" № 1
Сметка за Републикански данъци Търговище РБ RZBBBGSF BG55RZBB91558120017201

Сметки за фондовете на социалното осигуряване Търговище ДОО RZBBBGSF BG96RZBB91558520017206


Търговище НЗОК RZBBBGSF BG11RZBB91558620017200


Търговище ДЗПО RZBBBGSF BG07RZBB91558820017207

Сметка за принудително събиране на публични държавни вземания Търговище
RZBBBGSF BG07RZBB91553320017200

27. ТД на НАП ПЛОВДИВ офис ХАСКОВО "РАЙФАЙЗЕНБАНК-БЪЛГАРИЯ"ЕАД
RZBBBGSF
пл."Свобода" 2
Сметка за Републикански данъци Хасково РБ RZBBBGSF BG15 RZBB 9155 8120 0180 18

Сметки за фондовете на социалното осигуряване Хасково ДОО RZBBBGSF BG62 RZBB 9155 8520 0180 12


Хасково НЗОК RZBBBGSF BG95 RZBB 9155 8620 0180 16


Хасково ДЗПО RZBBBGSF BG70 RZBB 9155 8820 0180 13

Сметка за принудително събиране на публични държавни вземания Хасково
RZBBBGSF BG38RZBB91553320018000

28. ТД на НАП ВАРНА офис ШУМЕН РАЙФАЙЗЕНБАНК-БЪЛГАРИЯ АД офис Шумен
RZBBBGSF
пл."Освобождение" № 2
Сметка за Републикански данъци Шумен РБ RZBBBGSF BG38 RZBB 9155 81200242 00

Сметки за фондовете на социалното осигуряване Шумен ДОО RZBBBGSF BG79 RZBB 9155 85200242 05


Шумен НЗОК RZBBBGSF BG15 RZBB 9155 86200242 09


Шумен ДЗПО RZBBBGSF BG87 RZBB 9155 88200242 06

Сметка за принудително събиране на публични държавни вземания Шумен
RZBBBGSF BG11RZBB91553320024209

29. ТД на НАП БУРГАС офис ЯМБОЛ СИБАНК-АД
BUIBBGSF
ул.Търговска № 2
Сметка за Републикански данъци Ямбол РБ BUIBBGSF BG72BUIB78998118043200

Сметки за фондовете на социалното осигуряване Ямбол ДОО BUIBBGSF BG79BUIB78998593591200


Ямбол НЗОК BUIBBGSF BG20BUIB78998693604500


Ямбол ДЗПО BUIBBGSF BG42BUIB78998893605300

Сметка за принудително събиране на публични държавни вземания Ямбол
BUIBBGSF BG68BUIB78993322802100

30.ТД ГДО на НАП София ЦКБ АД - София
CECBBGSF
гр.София, ул. Аксаков 31
Сметка за Републикански данъци ТД - ГДО РБ CECBBGSF BG45 CECB 9790 8166 9814 00

Сметки за фондовете на социалното осигуряване ТД - ГДО ДОО CECBBGSF BG27 CECB 9790 8566 9814 00


ТД - ГДО НЗОК CECBBGSF BG71 CECB 9790 8666 9814 00


ТД - ГДО ДЗПО CECBBGSF BG62 CECB 9790 8866 9814 00

Сметка за принудително събиране на публични държавни вземания ТД - ГДО
CECBBGSF BG67CECB97903366981400