Разгледайте процесите в системата в изображения

Кодове на НАП ДЗПО

Допълнително задължително пенсионно осигуряване
Кодове за ДЗПО (кодове за превеждане на суми по сметки 7318) Код за вид плащане Процент
Осигурителни вноски от осигурители за лицата, осигурени в професионален пенсионнен фонд 58 01 20 12-за първа кат.; 7- за втора кат.
Осигурителни вноски за лицата, родени след 31 декември 1959 г., осигурени в универсален пенсионен фонд 58 01 23 5
Осигурителни вноски от самоосигуряващи се лица, родени след 31 декември 1959г., осигурени в универсален пенсионен фонд при годишно изравняване (облагане на доходите) за предходна година /вноските се превеждат по ЕГН/. Забележка: Когато се внасят вноски за годишно изравняване на осигурителния доход за други предходни години се вземат предвид размерите на осигурителните вноски за съответната година, определени в ЗБ на ДОО. 58 01 24 5
Осигурителни вноски върху изплатени гарантирани вземания от фонд "ГВРС" в професионален фонд (Внасят се само от НОИ) 58 01 28 12-за първа кат.; 7- за втора кат.
Осигуритeлни вноски върху изплатени гарантирани вземания от фонд "ГВРС" в универсален фонд (Внасят се само от НОИ) 58 01 50 5
Осигурителни вноски, преведени с пощенски записи. Този параграф се попълва само от пощенските станции. Не се попълва от осигурените лица. 58 01 22
Начети и лихви по ревизионни актове за начет за професионален пенсионен фонд 58 28 07
Наказателни лихви по просрочени осигурителни вноски за професионален пенсионен фонд 58 28 08
Начети и лихви по ревизионни актове за начет за универсален пенсионен фонд 58 28 12
Наказателни лихви по просрочени осигурителни вноски за универсален пенсионен фонд 58 28 13
Начети и лихви по ревизионни актове при годишно изравняване (облагане на доходите). Вноските се превеждат по ЕГН. 58 28 23

Неидентифицирани преводи по сметки 7318 (т. 21 от ДДС № 06/2006 г. ) (Не се попълва от задължени лица) 58 88 66
Преводи по с/ки 8 8 с многоредов документ (Не се попълва от задължени лица) 58 88 88
Разчети с банки при годишното приключване на сметки 7318 (Не се попълва от задължени лица) 58 98 00