Разгледайте процесите в системата в изображения

Раздел

Чрез активиране на някой от разделите с мишката, получавате достъп до панела намиращ се под тях със съответното за него съдържание. Разделите обиковено служат за концентриране в един екран на няколко подекрана с различна структура.


Пример: