Разгледайте процесите в системата в изображения

Самодопълващ се падащ списък

Самодопълващият се падащ списък представлява падащ списък при писането,  в който програмата предлага възможните стойности съобразени с написаното. При започване на писане в полето се появява падащ списък съдържащ най-близките до написаното попадения. Избирането на някое от тях става със стрелките на клавиатурата (нагоре или надолу). След като маркерът е позициониран върху желания резултат трябва да се натисне <ENTER> за да бъде потвърден. Избирането на резултат може да стане и с мишката. Ако при търсене падащият списък съдържа повече резултати от тези, които показва, то те се разбиват на страници, като преминаването към следващата страница става с помощта на стрелките на клавиатурата.

До някой от самодопълващите се списъци има бутон с изобразен зелен плюс, с който е възможно добавянето на нови резултати към списъка с възможните селекции.


Пример: