Разгледайте процесите в системата в изображения

Поле за отмятане

Полето за отмятане представяла квадратче, в което с натискане с левия бутон на мишката може да се поставя или маха отметка. Ако в квадратчето има отметка, това означава, че твърдението, което полето за отметка съобщава е изпълнено, а ако няма отметка, че твърдението не е изпълнено.


Пример: