Разгледайте процесите в системата в изображения

Текстово поле

Текстовото поле представлява кутийка, в която с помощта на клавиатурата може да се въвежда свободен текст.

Пример: