Разгледайте процесите в системата в изображения

Меню

Менюто представлява лента с наименования на операции, които могат да бъдат избрани. Менюто в основния екран на програмата се нарича главно меню.

Пример: