Разгледайте процесите в системата в изображения

Бутон

Бутонът е картинка, със или без надпис, който при еднократно натискане с левия бутон на мишката изпълнява някаква операция. На примерa бутоните служат за запазване на въведената в дадена форма информация.


Пример: