Разгледайте процесите в системата в изображения

Таблица

Таблицата изобразява данните в табличен вид по редове и колони. Ако броят редове в таблицата са повече от максималния брой показвани редове, информацията ще бъде разпределена в страници. В долната част на таблицата се изобразява лента с бутони за навигация и управляване на таблицата, индикатор за страницата от таблицата, която виждаме и колко реда в страница да бъдат показвани. Във всички таблици бутоните имат следното значение:

Първа – отиване на първата страница от таблицата

Предишна – отиване на предишната страница от таблицата

Следваща – отиване на следващата страница от таблицата

Последна – отиване на последната страница от таблицата

Всяка таблица може да бъде експортирана до xls с бутона в най-долната и част.

За да промените броят редове, които показва таблицата въведете желаното число в текстовото поле и натиснете „Enter“ или бутона непосредствено до полето.

Данните в таблицата могат да бъдат сортирани по някои от колоните. За да направите това трябва да кликнете с левия бутон на мишката върху името на колоната. Данните ще се сортират и до името на колоната ще се появи синя стрелка показваща посоката на сортиране (в намаляващ или увеличаващ ред).

В горният ляв ъгъл на някой таблици им връзка „Покажи панел за търсене“. От там можете да изберете полетата, по които желаете да филтриране таблицата и съответно търсеният от вас текст.

Запис в таблицата може да се редактира, като последвате някой от елементите на таблицата представляващи връзка.


Пример: