За да се направи пробив в електронното фактуриране е необходимо да се постигне критична маса!

Най-важните аргументи в полза на електронното фактуриране са свързаните с него потенциални икономии на ресурси, оптимизация и автоматизация на работните процеси. Въпреки, че някои заинтересовани от статуквото кръгове твърдят, че прогнозите изглеждат прекалено оптимистични, електронните фактури действително могат да доведат до значителни промени в процесите, правейки ги по-ефективни и по този начин да намалят чувствително разходите.

Основно препятствие за масовото навлизане на електронните фактури е несигурността, доколко високите инвестиционни разходи за внедряване, свързване с другите бизнес процеси и интеграция със съществуващи информационни системи, ще бъдат оправдани. При положение че недостатъчна част от бизнес партньорите ще приемат също електронното фактуриране, са необходими и допълнителни аргументи. Това се подсилва и от факта, че не само на Европейско ниво, но и на национално в отделните страни, почти липсват стандарти. Оперативната съвместимост между различните системи за електронно фактуриране се основава почти винаги на отделни двустранни договорки. Но те понякога не се случват заради различията както в технологично отношение, така и на ниво бизнес модел. За големите компании, където обикновено има специфики, системите най-често се разработват по поръчка. По-малките компании по-често ползват услуги за електронно фактуриране. Но и в двата случая е особено важно, преминаването към електронни фактури да е и в двете посоки – издаване и изпращане и съответно приемане.

Успешното въвеждане на електронно фактуриране зависи най-вече от инфраструктурата. Колкото повече фирми участват в мрежата, толкова по-полезно става за всеки отделен участник. От друга страна, това означава, че ако твърде малко бизнес партньори приемат електронни фактури, перспективата за преминаване към електронно фактуриране не е чак толкова привлекателна.

Трябва да се постигне критичната маса – компаниите, преминаващи към електронно фактуриране да достигнат достатъчно голям брой, който да гарантира смисъла на преминаването към електронни фактури на всяка отделна фирма.

Проучване, проведено в Германия сочи, че по-голямата част от компаниите, които вече използват електронни фактури са доста доволни от качеството на предоставяните им услуги и потенциалните възможности за спестявания. От друга страна, по-голямата част от тях са разочаровани от нежеланието на своите бизнес партньори да приемат електронни фактури. Това подчертава основните проблеми, пред които е изправено в момента електронното фактуриране. Докато то остава второстепенен въпрос, ще има твърде много фирми, които няма да са склонни да направят промяната.

Основните проблеми, пречещи на достигането на критична маса, могат да бъдат обобщени в две направления. Първо, съществуват пречки за преодоляване от фундаментален характер, които правят ненужно трудно издателите и получателите на фактури да изберат електронното фактуриране, тоест да започнат и да издават и да приемат електронни фактури. Те включват правна несигурност и инвестиционни рискове, дължащи се на технологични различия, които водят до фрагментацията на пазара. На второ място, евентуалните мерки за улесняване на електронното фактуриране, следва да бъдат договорени вече на Европейско ниво в съответствие с характеристиките на единния пазар на ЕС. В противен случай развитието на националните пазари в различни насоки и последващо хармонизиране в целия ЕС ще бъде скъпо за всички участниците и трябва да се избегне.

В България нормативната уредба е добра и ясно определя правилата за електронно фактуриране. С малки изключения, разпоредбите са синхронизирани със съществуващите Европейски директиви. На практика тук няма пречки за масовото навлизане на електронните фактури по отношение на нормативната уредба. Но за съжаление сме твърде далеч от достигането на критичната маса!

Това е добър повод за размисъл!

Публикувано: Ное. 11, 2010

Автор: Александър Симеонов

Предишна: И къде е всъщност уловката?! "Електронно фактуриране" - има ли то почва у нас?!

Bookmark and Share

1 коментар по темата „За да се направи пробив в електронното фактуриране е необходимо да се постигне критична маса!”

#1 ГЕРГАНА ТОМОВА Април 4, 2024 07:22 Отговор
Защо не мога да използвам услугата? Сайта е без защита!
За да коментирате публикацията, трябва да сте влезли в профила си. Можете да се регистрирате от тук.