Електронните фактури могат да спестят 3 млн. тона CO2 годишно

Според данни на Европейската комисия всяка година само в рамките на Европейския съюз се печатат около 30 милиарда фактури. За изработката и обработката им е необходим не само изключително голям ресурс, но и при процеса се отделя голямо количество въглероден двуокис. Изчислено е, че заместването на хартиените фактури с електронните им еквиваленти в страните от Европейския съюз би спестило по 3 млн. тона CO2 на година.

През 1997 година на срещата в Киото Европейският съюз подписва конвенция, задължавайки се по този начин да намали вредните емисии от въглероден двуокис с 8% до края на 2012 година. През тази година Европейската комисия постави още по-висока цел, като обяви, че в края на 2020-та година нивото на отделените вредни газове в Европейския съюз  трябва да е с 30% по-ниско в сравнение с данните от 1990-та. Тенденцията е, че екологичният аспект остава приоритетен за Европа и в него се инвестират много средства.

Преминаването към електронно фактуриране е лесна и удобна стъпка в борбата с вредните емисии газ. Автоматизирането на процеса по издаване, обработка и изпращане на фактури допринася също за спестяване на човешки ресурс и време.

Важно е да се отбележи, че освен издаването на фактури, за които се отнасят данните от Европейската комисия, за намаляване на вредните емисии въглероден двуокис допринасят и всички останали електронни документи като електронни платежни документи например. Т.е потенциалът за намаляване на нивото вредни газове в рамките на Европейския съюз е още по-голям.

Публикувано: Юли 9, 2010

Автор: Александър Симеонов

Следваща: Електронното фактуриране е бъдещето

Предишна: Хартиените фактури изразходват два пъти повече енергия

Bookmark and Share
За да коментирате публикацията, трябва да сте влезли в профила си. Можете да се регистрирате от тук.