Хартиените фактури изразходват два пъти повече енергия

Холандското министерство на икономиката стартира през 2008 година проект относно електронното фактуриране. Целта е да се направи сравнителен анализ между процеса на фактуриране върху традиционния хартиен носител и по електронен път. Причината за проекта е безпокойството на гражданите, че новото електронно фактуриране изразходва повече енергия от работата с хартиени фактури.

В множество други страни по-високата ефективност на електронните фактури е доказан факт, но холандските власти искат конкретни научни данни за територията на страната, без да се влияят от позицията на съседните държави например (скандинавските държави са начело по използване на електронно фактуриране в Европа).

Изследването се провежда от технологичната агенция TNO. Тя изчислява по отделно влиянието на двата процеса (електронно фактуриране и работата с хартиени фактури) върху изразходването на енергия и отделянето на вредни емисии CO2. Резултатите са на база сравнение между процес със 100% електронни фактури и процес със 100% хартиени фактури. Оказва се, че работата с хартиени фактури изразходва до 2 пъти повече енергия и допринася за отделянето на допълни 50% CO2 от електронното фактуриране.

В някои сектори на индустрията в Холандия електронното фактуриране е доминиращо и достига 80%. В по-голямата част на индустрията обаче услугата електронни фактури използват единствено големи компании и почти никое от малките и средни предприятия. И въпреки че законодателството в страната е либерално относно електронните фактури, този факт не е известен на широкия кръг от потребители.

Холандското правителство стартира нов проект, чиято цел е 10% от фактурите, които получава правителството, да са електронни. Холандия играе активна роля в европейските дискусии за законодателството във връзка с електронните фактури.

Публикувано: Юли 7, 2010

Автор: Александър Симеонов

Следваща: Електронните фактури могат да спестят 3 млн. тона CO2 годишно

Предишна: Швейцария залага на популяризирането на електронните фактури

Bookmark and Share
За да коментирате публикацията, трябва да сте влезли в профила си. Можете да се регистрирате от тук.