Разгледайте процесите в системата в изображения

Собствени фирми

Номенклатурна таблица с фирми от чието име работите и издавате фактури и / или платежни документи.

При избиране на „Собствена фирма” от формата за създаване / редакция на фирма, системата отбелязва фирмата като такава. При издаване на фактура или платежен документ, в съответните полета „Доставчик” или „Наредител” самодопълващите се полета предлагат само имена на фирми, които са отбелязани като собствени.

При издаване на фактура от фирма, която е отбелязана като регистрирана по ДДС, стойността в полето „ДДС %” се определя от процента, посочен за конкретната фирма (по подразбиране, съобразно действащата в момента нормативна уредба).

При промяна на полето за отмятане „Собствена фирма” фирмата автоматично се премества в съответната номенклатурна таблица – „Фирми” или „Собствени фирми”.