Разгледайте процесите в системата в изображения

Бюджетни банкови сметки

Таблицата има същите полета като „Банкови сметки”. В нея автоматично се добавят записи на банкови сметки на получатели на преводи при издаване на платежно нареждане / вносна бележка за плащане от / към бюджета (бюджетни институции).