Разгледайте процесите в системата в изображения

Банкови сметки

В номенклатурната таблица се съдържа информация за банковите сметки фирмите и физическите лица от фактурите и платежните документи, които сте издали.

Автоматично се създават записи за всяка една сметка, която е посочена за „Клиент” / „Доставчик” при издаване на фактура или „Наредител” / „Получател” при издаване на платежен документ. Ако желате, може да добавите ръчно банкова сметка към номенклатурната таблица, посочвайки титуляра й (самодопълващо се поле, показва име на фирми / физически лица от съответните номенклатурни таблици).

Банкова сметка по подразбиране

При отбелязване на дадена банкова сметка като сметка по подразбиране за титуляра, всички самодопълващи се полета за избор на фирма / физическо лице, които автоматично попълват и данни за банкова сметка, ще използват тази сметка.

При избор на клиент или доставчик при издаване на нова факутра, полетата за банкови сметки ще се попълнят с данните на сметката по подразбиране.

При отбелязване на дадена сметка като сметка по подразбиране, ако преди това е била посочена друга като такава, тя автоматично се размаркира.