Разгледайте процесите в системата в изображения

Фирми

В таблицата са описани данните на фирми, с които работите – име, ЕИК, МОЛ, регистрация по ДДС и адресни данни / данни за контакт.

Всички Ваши контрагенти, на които сте издали фактури, или фирми към които сте издали платежни нареждания, автоматично се добавят към номенклатурната таблица „Фирми”. На всички места в системата където трябва да се посочи име или ЕИК на фирма има самодопълващи се полета които предлагат стойности от тази таблица.

Ако желаете, може сами да добавяте записи към таблицата чрез бутона „Добави фирма”.