Разгледайте процесите в системата в изображения

Сметки на НАП

Номенклатурната таблица съдържа всички банкови сметки на териториалните дирекции на НАП към които могат да се издават на платежни нареждания / вносни бележки за плащане от / към бюджета. Информацията се използва от самодопълващите се полета при издаване на този вид платежни документи.

Нямате възможност да добавяте или да редактирате записи от тази таблица.