Разгледайте процесите в системата в изображения

Редактиране

Всеки издаден документ може да бъде редактиран на по-късен етап, но не и ако е създаден и изпратен електронен документ и получателят е потвърдил неговото приемане.

Екранът за редакция не се различава по нищо от екрана за издаване на нов документ -  при иницииране на редакция, въведените данни се визуализират във същата форма.

След нанасяне на необходимите корекции и натискане на бутона „Запис” се повтаря същия процес както след създаване на нов документ.