Разгледайте процесите в системата в изображения

Приемане

Когато друг потребител на e-Docs.bg Ви изпрати електронен документ чрез системата, Вие ще получите e-mail с номера, датата и името на фирмата доставчик.

В писмото има връзка (линк), от който можете да влезете в системата и да разгледате подписания документ. Натискайки бутона „Примене”, системата отбелязва фактурата като приета и Ви отвежда към екрана с „Входящи фактури”. Там можете да видите пълен списък на приетите от Вас електронни документи.

След приемането на документа, изпращача ще получи известие за Вашето действие.

Отказване

Процедурата по отказване на изпратена до Вас фактура следва същите стъпки, както приемане. Единствената разлика е, че ако искате да откажете документа, трябва задължително да посочите основание – при натискане на бутона „Отказ” ще се появи ново поле „Причина за отказ”. След отказване имате достъп до електронния документ от списъка „Очакващи обработка и отказани”. От там можете да видите и електронното изявление, изпратено на доставчика след вашия отказ.