Разгледайте процесите в системата в изображения

Изпращане по e-mail

Изпраща избраните документи като приложени файлове (pdf за печат и XML) в e-mail на посочен от Вас адрес. Тази функция се използва за оперативни цели (изпращане, пренасяне на информация и др.) и не представлява изпращане на елктронни документи по смисъла на ЗЕДЕП. Можете сами да посочите „Тема” на e-mail в полето.

Тази операция се извършва чрез отбелязване на отметките пред съответните фактури в таблицата и натискане на бутона „Изпращане по e-mail”.