Разгледайте процесите в системата в изображения

Редакция

Всеки издаден документ може да бъде редактиран на по-късен етап.

Екранът за редакция не се различава по нищо от екрана за издаване на нов документ -  при иницииране на редакция, въведените данни се визуализират в същата форма.

След нанасяне на необходимите корекции и натискане на бутона „Запис” се повтаря същия процес както след създаване на нов документ.