Разгледайте процесите в системата в изображения

Филтриране на списъка

В екрана архив се визуализира таблица, съдържаща всички издадени от Вас платежни документи.

Ако сте избрали собствена фирма, с която работите в момента, списъкът ще бъде ограничен само до нейните документи.

ФилтърПолето „Показване на” Ви дава възможност да ограничите списъка на документите само до избраните от Вас типове – чрез маркиране на отметките пред съответните типове документ и избиране на „Приложи”.

Операции върху група документи

Над таблицата с документите има опции за маркирането на няколко документа едновременно:

 • „Всички” – маркира всички документи на екрана
 • „Никой” – премахва маркирането

Върху маркираните документи могат да се извършват чрез съответните бутони следните операции:

 • „Печат” – генерира PDF документ, удобен за разпечатване, на всички избрани документи в съответствие със зададените настройки;
 • „Експорт към XML” – генерира XML файл, подходящ за пренасяне на структурирана информация към други информационни системи (например счетоводство, складов софтуер, ERP и др.);
 • „Изпращане по e-mail” – появява се прозорец, в който можете да попълните „Тема” на писмото и e-mail адрес. Ако сте маркирали повече от един ред, се появява отметка „Изпращане като един файл”. В зависимост от това, дали поставите отметка или не, документите ще бъдат приложени като един цял или съответно като отделни документи;
 • „Изтриване” – изтрива избраните от Вас документи (след потвърждение). ВНИМАНИЕ! Операцията е необратима!

Операции върху група документи

Над таблицата с документите има опции за маркирането на няколко документа едновременно:

 • „Всички” – маркира всички документи на екрана
 • „Никой” – премахва маркирането

Върху маркираните документи могат да се извършват чрез съответните бутони следните операции:

 • „Печат” – генерира PDF документ, удобен за разпечатване, на всички избрани документи в съответствие със зададените настройки;
 • „Експорт към XML” – генерира XML файл, подходящ за пренасяне на структурирана информация към други информационни системи (например счетоводство, складов софтуер, ERP и др.);
 • „Изпращане по e-mail” – появява се прозорец, в който можете да попълните „Тема” на писмото и e-mail адрес. Ако сте маркирали повече от един ред, се появява отметка „Изпращане като един файл”. В зависимост от това, дали поставите отметка или не, документите ще бъдат приложени като един цял или съответно като отделни документи;
 • „Изтриване” – изтрива избраните от Вас документи (след потвърждение). ВНИМАНИЕ! Операцията е необратима!

Операции върху отделни документи

Бутона  (копирай в нов) от таблицата създава нов документ със същото съдържание и актуализирана дата и номер. Удобно е да се използва при издаване на еднотипни документи периодично (например всеки месец или всяка седмица).

При кликване на ред от колоната „Дата”, документа се отваря в нов прозорец удобен за бърз преглед.