Разгледайте процесите в системата в изображения

Печат

Разпечатването на документи от e-Docs.bg става чрез генериране на PDF файлове, които са подходящи за печат и изглеждат еднакво на различни видове принтери / конфигурации. По подразбиране документите се печатат по един оригинал и едно копие, всяко на различна страница. Това може да бъде променено от формата за настройки на системата.