Разгледайте процесите в системата в изображения

Действия след създаването на документ

След попълване с коректни стойности на всички задължителни полета и натискане на бутона „Запис”, документът е въвден успешно и можете да изберете опция от следния екран:

„Разпечатване” генерира PDF документ, удобен за печат

„Изпращане на е-Документ” изпраща документа по e-mail като прикачен файл

„Архив документи” води към архива на съответните документ (платежни нареждания / вносни бележки за плащане от / към бюджета, платежни нареждания за кредите превод, платежни нареждания за директен дебит, вносни бележки)

„Нов документ” връща обратно към формата за издаване на нов документ

„Обратно за редакция” връща създадения документ в екрана за редакция.