Разгледайте процесите в системата в изображения

Изпращане по e-mail

Изпраща избраните документи като приложени файлове (pdf за печат и XML) в e-mail на посочен от Вас адрес. Тази функция се използва за оперативни цели (изпращане, пренасяне на информация и др.) и не представлява изпращане на елктронни документи по смисъла на ЗЕДЕП.

Може сами да посочите „Тема” на e-mail в полето.