Разгледайте процесите в системата в изображения

Преминаване към електронни фактури и електронни документи

e-Docs.bg дава възможност на потребителите да преминат изцяло към електронен документооборот в съответствие с изискванията на ЗЕДЕП и финансово-счетоводната нормативна уредба, но не е насочен единствено и само към потребители, желаещи да електронизират изцяло процесите по издаване, изпращане и управление на фактури и платежни документи. Тези които желаят все още да съхраняват хартиените носители по една или друга причина, могат да го правят, като това не ограничава възможността пълноценно да се възползват от предимствата на e-Docs.bg. Последващо преминаване към изцяло електронни документи (без разпечатки и хартиени архиви) е естествен процес, който не изисква абсолютно никакви допълнителни действия – просто разпечатването се преустановява.

Други теми от категорията