Разгледайте процесите в системата в изображения

Кратко описание

e-Docs.bg e web-базирана система за издаване, изпращане, приемане, обработване, управление и печат (ако е необходимо) на платежни документи – фактури, дебитни и кредитни известия, проформа фактури и банкови платежни документи.

Създадените от e-Docs.bg фактури и платежни документи могат да бъдат подписани с универсален електронен подпис и изпратени като електронен документ в съответствие с изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП). Предлаганите механизми за изпращане и приемане – потвърждаване или отказване на електронен документ, съответстват напълно на изискванията на нормативната уредба. Издадените и изпратени от e-Docs.bg, както и приетите в системата елетронни фактури, електронни дебитни и кредитни известия и електронни банкови платежни документи, отговарят на изискванията на ЗЕДЕП и могат изцяло да заместят съответните хартиени документи.