Разгледайте процесите в системата в изображения

Започване на работа – интуитивност

Програмата е изключително интуитивна. След лесна и бърза регистрация потребителят може да започне реално работа. Бланките на документите изглеждат на екрана така, както и на хартиен носител. Нов потребител, запознат теоретично с материята, може да започне работа веднага.

Предложен е улеснен начин на работа, спестяващ излишни стъпки. Не е необходимо първоначално попълване на данни, свързано със смяна на объркващи екрани и форми – документите се попълват както това се прави на хартия. Веднъж въведени обаче, данните са достъпни за ползване при всички видове платежни документи и фактури. Един потребител може да регистрира неограничен брой собствени фирми (такива, от чието име издава документи) и контрагенти (такива, за които са предназначени документите). Данните се споделят (достъпни са за ползване) на ниво потребител.