Разгледайте процесите в системата в изображения

Възможности за локални инсталации

Технологията позволява както работа online, така и локална инсталация на клиентски компютър или локална мрежа. При по-некачествена връзка към интернет, работата с e-Docs.bg online може да се затрудни. Добро решение в този случай е локална инсталация. Възможно е и синхронизиране на данните между локално инсталирана програма и online системата.