Разгледайте процесите в системата в изображения

Оптимизиране на работните процеси

Факт е, че в бизнес процесите на огромната част от компаниите е заложено порочното преобразуване на различни документи от хартиен в електронен вид и обратно по няколко пъти. Ярък пример в това отношение е издаването на фактура, обикновено чрез някакъв софтуер за фактуриране, разпечатването и изпращането и на хартиен носител и последващото електронизиране на съдържащата се в нея информация чрез въвеждането и в съответната складова, финансово-счетоводна или ERP система на получателя. Този процес сам по себе си води до огромно разхищение на време, операторски труд, материали, консумативи, пощенски и други разходи. e-Docs.bg Ви предоставя елегантно решение на тези проблеми, давайки възможност за пълна автоматизация на процеса.