Разгледайте процесите в системата в изображения

Формат на електронните документи

e-Docs.bg генерира и изпраща електронните фактури и банкови платежни документи в два формата: PDF (Portable Document Format) и XML (eXtensible Markup Language). PDF е файлов формат (файлове с разширение .pdf), много подходящ за визуално преглеждане на информацията и коректно принтиране, независимо от вида на принтера. XML е страндартен формат за пренос на структурирана информация и е много подходящ за интегриране с всякакъв вид други информационни системи и импортиране на електронните фактури в счетоводни, складови програми, ERP и всякакъв друг вид системи, където е необходимо въвеждането на данните от фактурите и платежните документи, създадени и изпратени или приети в e-Docs.bg.