Разгледайте процесите в системата в изображения

Tab-order

Така се нарича редът, по който са подредени елементите на всеки един екран от системата. Той е специфичен за всяка форма и е съобразен с оптималния начин за попълването й. Преминаването от даден елемент към следващия става стандартно с бутона „TAB” (съответно Shift+TAB за връщане към предния елемент). С оглед на улесняване на манипулацията с клавиатурата за потребителите свикнали с работата в по-старите софтуерни продукти, в e-Docs.bg натискането на клавиш „ENTER” е еквивалентно на натискането на клавиш „TAB” и премества курсора към следващия елемент и се нарича „ENTER навигация”.

Други теми от категорията