Разгледайте процесите в системата в изображения

Начална страница

От началната страница имате директен достъп до цялата функционалност на системата, свързана с издаване на фактури, банкови платежни документи, достъп до архиви и номенклатурни таблици.

За улеснение на потребителите, свикнали с различен модел на работа, бутоните от главното меню са дублирани в панела „Бързи връзки”.

Бутонът „Издаване на фактура” от менюто и линкът „Издаване на нова фактура” от панела „Бързи връзки” водят до екрана за издаване на фактура, а връзките в дясната му част позволяват директно да изберете вида фактура, който искате да издадете (фактура, проформа фактура, дебитно известие, кредитно известие).

„Архив фактури” и „Архив платежни нареждания” водят до пълен архив на документите. Ако искате да разгледате документи от определ вид, използвайте връзките в дясната част на панела.

Под панела „Бързи връзки” се намира панела „Собствени фирми”. В него се показват най-често използваните от Вас собствени фирми (тези, от чието име сте издали най-голям брой документ). Избирайки някоя от тях, в системата се появява панел:

 

Чрез линка „Изчистване” можете да се върнете към началното състояние на системата (да прекратите работата от името на избраната фирма).

Във всеки момент и от всяко място в системата можете да се върнете на началната страница като натистнете бутона „Начало” или логото в горния ляв ъгъл.

Други теми от категорията