Разгледайте процесите в системата в изображения

Операции върху отделни документи

Бутона  (копирай в нов) от таблицата създава нов документ със същото съдържание и актуализирана дата и номер. Удобно е да се използва при издаване на еднотипни документи периодично (например всеки месец или всяка седмица).

При кликване на ред от колоната „Дата”, документа се отваря в нов прозорец удобен за бърз преглед.