Разгледайте процесите в системата в изображения

Операции върху група документи

Над таблицата с документите има опции за маркирането на няколко документа едновременно:

  • „Всички” – маркира всички документи на екрана
  • „Никой” – премахва маркирането

Върху маркираните документи могат да се извършват чрез съответните бутони следните операции:

  • „Печат” – генерира PDF документ, удобен за разпечатване, на всички избрани документи в съответствие със зададените настройки;
  • „Експорт към XML” – генерира XML файл, подходящ за пренасяне на структурирана информация към други информационни системи (например счетоводство, складов софтуер, ERP и др.);
  • „Изпращане по e-mail” – появява се прозорец, в който можете да попълните „Тема” на писмото и e-mail адрес. Ако сте маркирали повече от един ред, се появява отметка „Изпращане като един файл”. В зависимост от това, дали поставите отметка или не, документите ще бъдат приложени като един цял или съответно като отделни документи;
  • „Изтриване” – изтрива избраните от Вас документи (след потвърждение). ВНИМАНИЕ! Операцията е необратима!