ненарушимостта на съдържанието

от Тодор Пенушев на 24.08.2012 16:20
Електронна фактура
Електронна Фактура е Фактура, издадена в електронен формат, подписана с валиденен електронен подпис, представляваща електронен документ в съответствие с изискванията на Закона за Електронния Документ и Електронния Подпис (ЗЕДЕП). Тя напълно отговаря и на изискванията и разпоредбите на ЗДДС и ЗСч.
Според чл.6, ал.2 от ЗСч, първичният счетоводен документ може да е и електронен документ, когато са спазени изискванията на ЗСч и на ЗЕДЕП.
В чл.218 от Директива 2006/112/ЕС от 28.11.2006 г. се предвижда възможността за използване на фактури в електронен формат. Чл.232 от Директивата урежда изпращането на фактурите по електронен път като поставя условие фактурите да бъдат приети от получателя. Чл.233 поставя условие автентичността на произхода и на съдържанието на изпратените или предоставени по електронен път фактури при приемането им да бъде гарантирано посредством електронен подпис.
Получените по електронен път фактури се приемат, когато получателят е потвърдил получаването им, при условие че са гарантирани автентичността на произхода и ненарушеността на съдържанието – чл.114, ал.6 от ЗДДС, чл.13 от ЗЕДЕП.

Искам да попитам, къде в "Общите условия" вие гарантирате "автентичността на произхода и ненарушимостта на съдържанието". И най-вече "ненарушимостта на съдържанието".

Следователно електронната фактура е електронен файл, който е равностойна алтернатива на фактурата върху хартиен носител. Тя не се различава по реквизити, съдържание и валидност от обикновената.
RE: ненарушимостта на съдържанието
от e-Docs.bg Support на 25.08.2012 13:41
Тодор Пенушев
Искам да попитам, къде в "Общите условия" вие гарантирате "автентичността на произхода и ненарушимостта на съдържанието". И най-вече "ненарушимостта на съдържанието".


Според общите условия на www.e-Docs.bg (Чл.3 9),"Електронна Фактура е Фактура, издадена в електронен формат, подписана с валиден електронен подпис, представляваща електронен документ по смисъла на ЗЕДЕП и отговаряща на изискванията и разпоредбите на ЗДДС и ЗСч."
Това, което ние гарантираме, е че изпращаните чрез www.e-Docs.bg фактури отговарят на горното описание.
При изпращане на електронна фактура, Вие я подписвате с КЕП, издаден от лицензиран доставчик (такива в България има няколко). Полученият файл съдържа информация за това кой го е подписал и по това може ясно да се оцени автентичността на произхода.
Ненарушимостта на съдържанието се гарантира от факта, че електронната фактура е подписана с КЕП.

Подписан файл не може да бъде променен без това да може да се разбере в последствие.

Има различни технологични начини за проверка на ненарушеността на съдържанието. Най естественият и лесен е чрез отваряне на подписания файл със софтуер, позволяващ такава проверка (например Adobe Reader). Веднага след отварянето на файла се отбелязва че той е подписан и се предоставя информация от кого и дали е модифициран след подписването.
Разбира се Вие и всеки Ваш клиент, получаващ електронни фактури можете да се консултирате със специалисти и да изберете други начини - по-подходящи за Вас. Например при интеграция с други системи и необходимост от автоматична проверка при получателя, описаният по-горе начин е неподходящ.
При необходимост от подобно решение, можете да се възползвате от нашите услуги. Достатъчно е да попълните формата за индивидуални решения.
За да коментирате публикацията, трябва да сте влезли в профила си. Можете да се регистрирате от тук.